Perkembangan Kreativiti Dan Pembelajaran Kanak-Kanak

Saturday, March 28, 2009

Kebanyakkan guru prasekolah menghadapi masalah di dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang menggalakkan perkembangan kreativiti kanak=kanak terutamanya tajuk seni visual, muzik dan pergerakan, sosiodrama, seni boneka, bercerita dan sastera awal.

Anda ditugaskan melaksanakan satu projek "Pementasan Kreatif Kanak-kanak" dengan melaksanakan satu persembahan secara berkumpulan berkenaan kombinasi dua atau lebih daripada tajuk-tajuk yang dinyatakan dan melaporkan proses penyediaan, palaksanaan dan penilaian persembahan tersebut.

Panduan Pelajar:
1. Anda perlu menyediakan tugasan ini secara berkumpulan.
2. Huraikan teori dan asas perkembangan kreativiti dan sekurang-kurangnya 5 kepentingan aktiviti persembahan yang dirancang itu dapat membantu perkembangan kreativiti kanak-kanak. (10M)
3. Kumpulan akan mempersembahkan satu persembahan kreatif pilihan selama 10 minit dengan disaksikan atau disertai oleh kanak-kanak prasekolah IPG masing-masing. (10M)
4. Persembahan kreatif dinilai berdasarkan kepada tema, penggunaan elemen-elemen muzik dan pembinaan prop atau bahan yang memperlihatkan keaslian dan kreativiti kumpulan. (5M)
5. Tulis satu laporan lengkap mengenai perancangan, peleksanaan dan penilaian keberkesanan persembahan kreatif tersebut. Panjang laporan hendaklah lebih kurang 5 atau 6 muka surat beserta lampiran bahan bukti bergambar. (10M)
6. Tuliskan refleksi kendiri secara individu. (5M)

Catatan:
Anda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan.

0 comments:

Saturday, March 28, 2009

Perkembangan Kreativiti Dan Pembelajaran Kanak-Kanak

Kebanyakkan guru prasekolah menghadapi masalah di dalam merancang dan melaksanakan aktiviti yang menggalakkan perkembangan kreativiti kanak=kanak terutamanya tajuk seni visual, muzik dan pergerakan, sosiodrama, seni boneka, bercerita dan sastera awal.

Anda ditugaskan melaksanakan satu projek "Pementasan Kreatif Kanak-kanak" dengan melaksanakan satu persembahan secara berkumpulan berkenaan kombinasi dua atau lebih daripada tajuk-tajuk yang dinyatakan dan melaporkan proses penyediaan, palaksanaan dan penilaian persembahan tersebut.

Panduan Pelajar:
1. Anda perlu menyediakan tugasan ini secara berkumpulan.
2. Huraikan teori dan asas perkembangan kreativiti dan sekurang-kurangnya 5 kepentingan aktiviti persembahan yang dirancang itu dapat membantu perkembangan kreativiti kanak-kanak. (10M)
3. Kumpulan akan mempersembahkan satu persembahan kreatif pilihan selama 10 minit dengan disaksikan atau disertai oleh kanak-kanak prasekolah IPG masing-masing. (10M)
4. Persembahan kreatif dinilai berdasarkan kepada tema, penggunaan elemen-elemen muzik dan pembinaan prop atau bahan yang memperlihatkan keaslian dan kreativiti kumpulan. (5M)
5. Tulis satu laporan lengkap mengenai perancangan, peleksanaan dan penilaian keberkesanan persembahan kreatif tersebut. Panjang laporan hendaklah lebih kurang 5 atau 6 muka surat beserta lampiran bahan bukti bergambar. (10M)
6. Tuliskan refleksi kendiri secara individu. (5M)

Catatan:
Anda dikehendaki menyenaraikan bahan rujukan yang berkaitan.

0 comments:

Post a Comment

Sila beri komen anda. Terima Kasih =)